Όροι Ναύλων

Ναύλοι SkyFly

1 χειραποσκευή 6 κιλά,  1 αποσκευή 8 κιλά

Κατ’ επιλογή υπηρεσίες: Έξτρα αποσκευή,  Sky Fast Lane (σε επιλεγμένα αεροδρόμια), Sky Executive Lounge (σε επιλεγμένα αεροδρόμια)

Αλλαγή κράτησης: 35.00€ + διαφορά ναύλου (αν προκύπτει)

Ακύρωση: Σε περίπτωση ακύρωσης επιστρέφονται μόνο οι φόροι αεροδρομίων.  Εξαιρείται ο επίναυλος (YQ).  Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της επιστροφής του ποσού σε Voucher.

No-Show: Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο αεροδρόμιο δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στο εισιτήριο και επιστρέφονται μόνο οι φόροι αεροδρομίων.

Συνθήκες εισιτηρίων

  • Ο κωδικός επιβεβαίωσης αποτελεί αποδεικτικό της κράτησης
  • Όλοι οι ναύλοι χρεώνονται ανά επιβάτη ανά πτήση μίας διαδρομής και περιλαμβάνουν όλους τους κρατικούς φόρους και χρεώσεις.

Εκπτώσεις παιδιών: Δεν υπάρχει παιδική έκπτωση σε αυτή την κατηγορία ναύλων

Εκπτώσεις βρεφών: Τα βρέφη (0-2 ετών) ταξιδεύουν χωρίς θέση και έχουν έκπτωση 90% στην αξία του ναύλου των ενηλίκων.

Τέλος εξυπηρέτησης: Οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται από το κέντρο εξυπηρέτησης της Sky Express και τα γραφεία της εταιρείας στα αεροδρόμια επιβαρύνονται με 10.00€. Η χρέωση εφαρμόζεται ανά άτομο για κάθε κράτηση.

Ναύλοι SkySave

1 χειραποσκευή 6 κιλά,  1 αποσκευή 15 κιλά, Sky Fast Lane (σε επιλεγμένα αεροδρόμια), Sky Executive Lounge (σε επιλεγμένα αεροδρόμια)

Κατ’ επιλογή υπηρεσίες:  Έξτρα αποσκευή

Αλλαγή κράτησης: 25.00€ + διαφορά ναύλου (αν προκύπτει)

Ακύρωση: Σε περίπτωση ακύρωσης εφαρμόζεται τέλος ακύρωσης 45.00€ και επιστρέφονται ο ναύλος και οι φόροι αεροδρομίων. Εξαιρείται ο επίναυλος (YQ). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της επιστροφής του ποσού σε Voucher.

No-Show: Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο αεροδρόμιο δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στο εισιτήριο και επιστρέφονται μόνο οι φόροι αεροδρομίων.

Συνθήκες εισιτηρίων

  • Ο κωδικός επιβεβαίωσης αποτελεί αποδεικτικό της κράτησης
  • Όλοι οι ναύλοι χρεώνονται ανά επιβάτη, ανά πτήση μίας διαδρομής και περιλαμβάνουν όλους τους κρατικούς φόρους και χρεώσεις.

Εκπτώσεις παιδιών: Δεν υπάρχει παιδική έκπτωση για τους ναύλους DSAVEOW, JSAVEOW, KSAVEOW, PSAVEOW, SSAVEOW, TSAVEOW, USAVEOW, VSAVEOW, XSAVEOW

Τα παιδιά 2-12 ετών έχουν έκπτωση 33% στην αξία των ναύλων YSAVEOW, HSAVEOW, MSAVEOW, LSAVEOW, BSAVEOW, των ενηλίκων.

Εκπτώσεις βρεφών: Τα βρέφη (0-2 ετών) ταξιδεύουν χωρίς θέση και έχουν έκπτωση 90% στην αξία του ναύλου των ενηλίκων.

Τέλος εξυπηρέτησης: Οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται από το κέντρο εξυπηρέτησης της Sky Express και τα γραφεία της εταιρείας στα αεροδρόμια επιβαρύνονται με 10.00€. Η χρέωση εφαρμόζεται ανά άτομο για κάθε κράτηση.

Ναύλοι SkySmart

1 χειραποσκευή 8 κιλά, 1 αποσκευή 23 κιλά, Sky Fast Lane (σε επιλεγμένα αεροδρόμια), Sky Executive Lounge (σε επιλεγμένα αεροδρόμια)

Κατ’ επιλογή υπηρεσίες:  Έξτρα αποσκευή

Αλλαγή κράτησης: Επιτρέπεται αλλαγή ημερομηνίας, πτήσης, χωρίς χρέωση στον ίδιο ναύλο + διαφορά ναύλου (αν προκύπτει)

Ακύρωση: Σε περίπτωση ακύρωσης εφαρμόζεται τέλος ακύρωσης 45.00€ και επιστρέφονται ο ναύλος και οι φόροι αεροδρομίων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της επιστροφής του ποσού σε Voucher.

No-Show: Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο αεροδρόμιο δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στο εισιτήριο και επιστρέφονται μόνο οι φόροι αεροδρομίων.

Συνθήκες εισιτηρίων

  • Ο κωδικός επιβεβαίωσης αποτελεί αποδεικτικό της κράτησης
  • Όλοι οι ναύλοι χρεώνονται ανά επιβάτη, ανά πτήση μίας διαδρομής και περιλαμβάνουν όλους τους κρατικούς φόρους και χρεώσεις.

Εκπτώσεις παιδιών: Δεν υπάρχει παιδική έκπτωση για τους ναύλους DSMARTOW και JSMARTOW.

Τα παιδιά 2-12 ετών έχουν έκπτωση 33% στην αξία των ναύλων YSMARTOW,  HSMARTOW,  MSMARTOW,  LSMARTOW,  BSMARTOW, των ενηλίκων.

Εκπτώσεις βρεφών: Τα βρέφη (0-2 ετών) ταξιδεύουν χωρίς θέση και έχουν έκπτωση 90% στην αξία του ναύλου των ενηλίκων.

Τέλος εξυπηρέτησης: Οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται από το κέντρο εξυπηρέτησης της Sky Express και τα γραφεία της εταιρείας στα αεροδρόμια επιβαρύνονται με 10.00€. Η χρέωση εφαρμόζεται ανά άτομο για κάθε κράτηση.

Ναύλοι SkyBasic

1 χειραποσκευή 6 κιλά,  1 αποσκευή 15 κιλά,

Κατ’ επιλογή υπηρεσίες:  Έξτρα αποσκευή, Sky Fast Lane (σε επιλεγμένα αεροδρόμια), Sky Executive Lounge (σε επιλεγμένα αεροδρόμια)

Αλλαγή κράτησης: 25.00€ + διαφορά ναύλου (αν προκύπτει)

Ακύρωση: Σε περίπτωση ακύρωσης εφαρμόζεται τέλος ακύρωσης 45.00€ και επιστρέφονται ο ναύλος και οι φόροι αεροδρομίων. Εξαιρείται ο επίναυλος (YQ). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της επιστροφής του ποσού σε Voucher.

No-Show: Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο αεροδρόμιο δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στο εισιτήριο και επιστρέφονται μόνο οι φόροι αεροδρομίων.

Συνθήκες εισιτηρίων

  • Ο κωδικός επιβεβαίωσης αποτελεί αποδεικτικό της κράτησης
  • Όλοι οι ναύλοι χρεώνονται ανά επιβάτη, ανά πτήση μίας διαδρομής και περιλαμβάνουν όλους τους κρατικούς φόρους και χρεώσεις.

Εκπτώσεις παιδιών: Για τα δρομολόγια από και προς Ηράκλειο για Ζάκυνθο, Ικαρία, Κω, Μυτιλήνη, Ρόδο, Σητεία δεν υπάρχει παιδική έκπτωση για τους ναύλους MBASICCOW, LBASICCOW, BBASICCOW. Τα παιδιά 2-12 ετών έχουν έκπτωση 33% στην αξία των ναύλων YBASICCOW, HBASICCOW, των ενηλίκων.

Στους υπόλοιπους ναύλους SkyBasic, τα παιδιά 2-12 ετών έχουν έκπτωση 33% στην αξία των ναύλων MBASICOW, LBASICOW, των ενηλίκων.

Εκπτώσεις βρεφών: Τα βρέφη (0-2 ετών) ταξιδεύουν χωρίς θέση και έχουν έκπτωση 90% στην αξία του ναύλου των ενηλίκων.

Τέλος εξυπηρέτησης: Για τα δρομολόγια από και προς Ηράκλειο για Ζάκυνθο, Ικαρία, Κω, Μυτιλήνη, Ρόδο, Σητεία οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται από το κέντρο εξυπηρέτησης της Sky Express και τα γραφεία της εταιρείας στα αεροδρόμια επιβαρύνονται με 10.00€. Η χρέωση εφαρμόζεται ανά άτομο για κάθε κράτηση. Στα δρομολόγια που παρέχονται οι ναύλοι SkyBasic, δεν εφαρμόζεται το τέλος εξυπηρέτησης.

Ναύλοι SkyBasicPlus

1 χειραποσκευή 8 κιλά, 1 αποσκευή 23 κιλά, Sky Fast Lane (σε επιλεγμένα αεροδρόμια), Sky Executive Lounge (σε επιλεγμένα αεροδρόμια)

Κατ’ επιλογή υπηρεσίες: Έξτρα αποσκευή

Αλλαγή κράτησης: Επιτρέπεται αλλαγή ημερομηνίας, πτήσης, χωρίς χρέωση στον ίδιο ναύλο + διαφορά ναύλου (αν προκύπτει)

Ακύρωση: Σε περίπτωση ακύρωσης εφαρμόζεται τέλος ακύρωσης 45€ και επιστρέφονται ο ναύλος και οι φόροι αεροδρομίων. Εξαιρείται ο επίναυλος (YQ). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της επιστροφής του ποσού σε Voucher.

No-Show: Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο αεροδρόμιο δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στο εισιτήριο και επιστρέφονται μόνο οι φόροι αεροδρομίων.

Συνθήκες εισιτηρίων

  • Ο κωδικός επιβεβαίωσης αποτελεί αποδεικτικό της κράτησης
  • Όλοι οι ναύλοι χρεώνονται ανά επιβάτη, ανά πτήση μίας διαδρομής και περιλαμβάνουν όλους τους κρατικούς φόρους και χρεώσεις.

Εκπτώσεις παιδιών: Δεν υπάρχει παιδική έκπτωση για τους ναύλους JBASICPOW, KBASICPOW, PBASICPOW, SBASICPOW, TBASICPOW, XBASICPOW.

Τα παιδιά 2-12 ετών έχουν έκπτωση 33% στην αξία των ναύλων YBASICPOW,  HBASICPOW,  MBASICPOW, των ενηλίκων.

Εκπτώσεις βρεφών: Τα βρέφη (0-2 ετών) ταξιδεύουν χωρίς θέση και έχουν έκπτωση 90% στην αξία του ναύλου των ενηλίκων.

Τέλος εξυπηρέτησης: Στα δρομολόγια που παρέχονται οι ναύλοι SkyBasicPlus, δεν εφαρμόζεται το τέλος εξυπηρέτησης.