Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων​

Στη SKY express δεσμευόμαστε να ενεργούμε πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο.

Προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει στην πτήση της επιλογής σας, είναι αναγκαίο να συλλέξουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σας. Θα λαμβάνετε πάντοτε γνώση για τις πληροφορίες που ζητάμε και τον λόγο για τον οποίο συλλέγουμε και διατηρούμε τα στοιχεία σας. Εφόσον επιλέξατε να κάνετε την κράτησή σας μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα ή λοιπών συστημάτων κρατήσεων, μπορείτε να ανατρέξετε οποτεδήποτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.skyexpress.gr, η οποία είναι πάντοτε ενημερωμένη με την ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή, εναλλακτικά, να αποστείλετε e-mail στο privacy@skyexpress.com.

gdpr

Κάθε φορά που ταξιδεύετε με τη SKY express, σας γνωρίζουμε ότι έχετε πάντοτε τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων, γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.


Μάθετε τα δικαιώματά σας

Κάθε φορά που ταξιδεύετε με τη SKY express, σας γνωρίζουμε ότι έχετε πάντοτε τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων, γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Μην ξεχνάτε ότι όταν πρόκειται για τα προσωπικά σας στοιχεία έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Tο δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που μπορούμε να τηρούμε.
 • Το δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα άρνησης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων.
 • Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων.
Να θυμάστε: Τα δεδομένα που σας ζητάμε μας είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της πτήσης σας, για να σας μεταφέρουμε στον προορισμό της επιλογής σας και να σας προσφέρουμε οποιαδήποτε επιπρόσθετη υπηρεσία ζητήσετε. Ενδέχεται να μας ζητηθεί από τις αρχές η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους ασφαλείας ή κανονιστικής συμμόρφωσης.

Γνωρίστε τους Κανόνες μας

Η SKY express έχει υιοθετήσει συγκεκριμένο σύστημα γενικών κανόνων Προσωπικών Δεδομένων που διέπει κάθε νόμιμη επεξεργασία τους


Κανόνας 1
Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στις εφαρμοζόμενες πρακτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων
Πάντα θα ξέρετε ΤΙ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ και ΓΙΑ ΠΟΣΟ
Κανόνας 2
Περιορισμός σκοπού
Είναι πάντα συγκεκριμένος και νόμιμος
Κανόνας 3
Ελαχιστοποίηση δεδομένων
Ποτέ δεν κρατάμε κάτι εάν δεν είναι απολύτως αναγκαίο ή για διάστημα μεγαλύτερο από το απαιτούμενο
Κανόνας 4
Ακρίβεια δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και, εφόσον είναι αναγκαίο, θα επικαιροποιούνται
Κανόνας 5
Περιορισμός περιόδου αποθήκευσης
Η διατήρηση δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τον ανάλογο σκοπό
Κανόνας 6
Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
Διασφάλιση των δεδομένων και προστασία έναντι του κινδύνου απώλειας ή παράνομης επεξεργασίας
Κανόνας 7
Λογοδοσία
Θα σας ενημερώνουμε κάθε φορά που το ζητάτε και όταν είναι αναγκαίο

Αν έχετε πραγματοποιήσει κράτηση μέσω τρίτου, αυτό το μέρος ενδέχεται να είναι και ο ίδιος υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Νόμο, οπότε βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και για τους δικούς του σκοπούς, κατά τρόπο αποδεκτό από εσάς. Τα ζητούμενα δεδομένα ενδέχεται, σε αυτές τις περιπτώσεις, να μην σχετίζονται με την υπηρεσία μας. Ρωτήστε μας για τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε απευθείας. Κάνοντας την κράτησή σας απευθείας και αποκλειστικά από την ιστοσελίδα μας www.skyexpress.gr, θα είστε πάντοτε βέβαιοι για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επιβατών

Η SKY express ως αδειοδοτημένος κοινοτικός αερομεταφορέας, διέπεται ως προς τη λειτουργία της από την Ευρωπαϊκή καιΕλληνική νομοθεσία (καθώς η επιχειρησιακή μας βάση βρίσκεται στην Ελλάδα), τους γενικά αποδεκτούς και εφαρμοστέους αεροπορικούς κανονισμούς και τις Τυποποιημένες Επιχειρησιακές Διαδικασίες (SOPs) στα αεροδρόμια που δραστηριοποιούμαστε. Στη SKY express δεσμευόμαστε να ενεργούμε πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο.

Με ισχύ από την 25η Μαΐου 2018, εφαρμόζουμε τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR EE 2016/681). Η Πολιτική μας προδιαγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των Επιβατών μας, Εργαζομένων, Συνεργατών και τρίτων μερών. Έχουμε επίσης υιοθετήσει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνολογικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την πλήρη εναρμόνισή μας με τον Κανονισμό.

Ποια είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Όταν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε εξατομικευμένη πληροφορία για φυσικά πρόσωπα, ικανή να οδηγήσει σε ταυτοποίησή του, ακόμη και έμμεσα, κυρίως με τη χρήση αναγνωριστικών στοιχείων όπως όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης ή και έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσδιορίζουν σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Τηρούμε αρχεία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μόνο στον βαθμό και εφόσον είναι αναγκαία, τα οποία περιλαμβάνουν απλά δεδομένα υγείας και στοιχεία ανηλίκων. Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε προκαθορισμένους κανόνες διασφάλισης καικανονισμούς, οι οποίοι επιβάλλουν περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να τα διαχειρίζεται. Η SKY express εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες κατά τη διαχείριση διαφόρων κατηγοριών ευαίσθητων δεδομένων, όπως της ειδικής συναίνεσης.

Πότε ισχύει η Πολιτική μας για εσάς;

Προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει στην πτήση της επιλογής σας, είναι αναγκαίο να συλλέξουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σας. Θα λαμβάνετε πάντοτε γνώση για τις πληροφορίες που ζητάμε και τοn λόγο για τον οποίο συλλέγουμε και διατηρούμε τα στοιχεία σας. Εφόσον επιλέξατε να κάνετε την κράτησή σας μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα ή λοιπών συστημάτων κρατήσεων, μπορείτε να ανατρέξετε οποτεδήποτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.skyexpress.gr, η οποία είναι πάντοτε ενημερωμένη με την ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή, εναλλακτικά, να αποστείλετε e-mail στο privacy@skyexpress.com.

Κάθε φορά που ταξιδεύετε με τη SKY express, σας γνωρίζουμε ότι έχετε πάντοτε τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων,γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε, διατηρήσουμε ή επεξεργαστούμε κάποια δεδομένα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Το ονοματεπώνυμό σας και στοιχεία επικοινωνίας
(e-mail, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου)

Όταν εγγράφεστε στο newsletter μας
Όταν κάνετε κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου
Όταν κάνετε κράτηση ξενοδοχείου
Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς μας ή
Όταν επιλέγετε μία από τις προσφορές μας

Πληροφορίες σχετικά με την κράτηση και το δρομολόγιο σας, εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια ή εάν έχετε ειδικέςαπαιτήσεις.

Κατά την κράτηση εισιτηρίου ή ξενοδοχείου

Πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση της υγείας σας, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλειά σας κατά τη διάρκεια τηςπτήσης

Όταν μας παρέχετε πληροφορίες υγείας πριν την αναχώρησή σας

Πληροφορίες σχετικά με άλλους επιβάτες που περιλαμβάνονται στην κράτησή σας καθώς και οι ηλικίες των παιδιών πουταξιδεύουν μαζί σας

Όταν πραγματοποιείτε κράτηση για λογαριασμό άλλων επιβατών

Πληροφορίες αναφορικά με ασυνόδευτα ανήλικα και προσωπικές πληροφορίες των κηδεμόνων τους

Όταν οι κηδεμόνες ζητούν την υπηρεσία UM

Πληροφορίες αναφορικά με τη συναλλαγή σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών

Όταν αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες

PassengerNameRecord (Μητρώο Ονομάτων Επιβατών). Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως την ημέρα και ώρα πτήσηςμαζί με τα ειδικά στοιχεία της, το ονοματεπώνυμο, πληροφορίες εισιτηρίου, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα (όπουαπαιτείται), φύλο, αριθμό και τύπο ταξιδιωτικού εγγράφου (π.χ. ταυτότητας), ημερομηνία λήξης του και την αρχή έκδοσης

Όταν κάνετε την κράτησή σας και αφού ολοκληρώσετε το ταξίδι σας

Πληροφορίες σχετικές με την πτήση σας και τις υπηρεσίες που ζητήσατε από εμάς (π.χ. ώρα επιβίβασης, δήλωση απώλειαςαποσκευής)

Όταν ταξιδεύετε με τη SKY express flight
Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας στο αεροδρόμιο

Πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας στους συνεργάτες μας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους

Όταν αγοράζετε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες

Το όνομα και το e-mail σας και η αποδοχή απευθείας προώθησης και επικοινωνίας που ζητείται κατά την πτήση

Όταν συμπληρώνετε τα ερωτηματολόγιά μας και όταν συμμετέχετε στους διαγωνισμούς εν πτήσει

Αλληλογραφία και επικοινωνία που πραγματοποιείται μαζί μας (π.χ. e-mails, επιστολές ή τηλεφωνική επικοινωνία)

Όταν επικοινωνείτε με τη SKY express

Οι αναρτήσεις και τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της SKY express

Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πληροφορίες για τον τρόπο περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας όπως για παράδειγμα κατά την αναζήτηση πτήσεων

Όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας

Διαχειριζόμαστε τα στοιχεία σας με ιδιαίτερη προσοχή

Η SKY express επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβατικές τηςδεσμεύσεις. Συγκεκριμένα, η SKY express θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας μόνο εάν ισχύει τουλάχιστον μία από τιςακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Εσείς, ως υποκείμενα δεδομένων, έχετε δώσει τη ρητή συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς.
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της συμβατικής μας υποχρέωσης απέναντί σας ή για την εκτέλεση συγκεκριμένου αιτήματός σας για την κατάρτιση σύμβασης, περιλαμβανομένης της έκδοσης εισιτηρίου (λογιζόμενου ως σύμβασης μεταφοράς).
 • Η Επεξεργασία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με υφιστάμενη νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.
 • Η Επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για την προάσπιση ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλου φυσικού προσώπου.
 • Η Επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για την εκτέλεση υποχρέωσης δημοσίου συμφέροντος ή ενέργειας που έχει εκ του νόμου εναποτεθεί στη SKY express λόγω της ιδιότητάς της ως υπεύθυνης επεξεργασίας.
 • Η Επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για τη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων των υπευθύνων επεξεργασίας (δηλαδή SKY express) ή δικαιωμάτων τρίτων (εκτός εάν αυτά κάμπτονται από την υποχρέωση διασφάλισης θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται περί παιδιών).

Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας συλλέγονται αποκλειστικά στο πλαίσιο απαιτήσεων ασφαλείας,βάσει των Κανονισμών της IATA, και των Τυποποιημένων Επιχειρησιακών Διαδικασιών (SOPs) για τη διασφάλιση της ασφάλειάςσας κατά την πτήση σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σε εμάς αποκλειστικά με τη συναίνεσή σας, αποτελούν τμήμα τουεισιτηρίου σας και διατηρούνται για περίοδο που δεν ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες, για πτήσεις που εκτελέστηκαν κανονικά.Ειδικοί κανόνες και δικαιώματα διατήρησης εφαρμόζονται σε άλλες περιπτώσεις, όπως αναφέρονται στον Πίνακα ΔιατήρησηςΔεδομένων της SKY express.

Η συναίνεση για προσωπικά δεδομένα ανήλικου επιβάτη λαμβάνεται από τα πρόσωπα που έχουν την κηδεμονία του. Ωστόσο,επισημαίνεται ότι όταν η επεξεργασία επιβάλλεται από το νόμο, η αναγκαία βάσει του νόμου επεξεργασία μπορεί ναπραγματοποιηθεί και χωρίς τη συναίνεση του κηδεμόνα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IATA, για ανήλικους οι οποίοι γίνονται δεκτοί ως ασυνόδευτοι ταξιδιώτες, απαιτούνταιειδικά έγγραφα καθώς και η συμπλήρωση ειδικής αίτησης μεταφοράς ασυνόδευτου παιδιού (UM). Τα σχετικά έγγραφαδιαχειρίζονται σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες για το σκοπό αυτό και παραδίδονται στο προσωπικό θαλάμουεπιβατών και στην ίδια την αεροπορική εταιρεία για ασφάλεια. Η συναίνεση του κηδεμόνα είναι προϋπόθεση για την μεταφοράΑσυνόδευτου Ανηλίκου. Στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε ανήλικους επιβάτες εφαρμόζονται οι πλέοναυστηροί κανόνες ασφάλειας.

Λόγοι χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν για:

Να διασφαλίσουμε ότι επιβιβαστήκατε στην πτήση που έχετε επιλέξει
Να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία επιβίβασης με ασφάλεια
Να παρέχουμε υπηρεσίες που ζητήσατε
Να διασφαλίσουμε τη μετεπιβίβασή σας σε συνδεδεμένη πτήση

Να είστε πάντα ενήμεροι για τα δρομολόγιά μας, τις νέες υπηρεσίες μας και για να μοιραζόμαστε μαζί σας τα νέα και τις προσφορές μας
Να ενημερώνεστε έγκαιρα για τυχόν καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή αλλαγές της πτήσης σας
Να φροντίζουμε για την ασφάλειά σας κάθε φορά που ταξιδεύετε μαζί μας
Να συμμορφωνόμαστε με υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία
Να διεξάγουμε στατιστικές αναλύσεις με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων σε εσάς υπηρεσιών
Να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
Θα σεβαστούμε τις επιθυμίες σας ως προς τις επικοινωνίες που επιθυμείτε να λαμβάνετε και τον τρόπο λήψης αυτών.

Έχετε Δικαιώματα

Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (που τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018)επιβάλει, μεταξύ άλλων, και στους αερομεταφορείς την υποχρέωση διασφάλισης της ελεύθερης άσκησης των δικαιωμάτων σας καιτην υποχρέωση να σας κοινοποιούνται οι ζητούμενες πληροφορίες με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Εμείς στη SKY express εργασθήκαμε για να δημιουργήσουμε τη διαδικασία που θα επιτρέπει και θα διευκολύνει την άσκηση τωνδικαιωμάτων σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.skyexpress.gr για αναλυτικές πληροφορίες ή να στείλετεe-mail στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση privacy@skyexpress.com .

Μην ξεχνάτε ότι όταν πρόκειται για τα προσωπικά σας στοιχεία έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που μπορούμε να τηρούμε
Το δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων
Το δικαίωμα άρνησης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ
Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Το δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων
Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ότι τα δεδομένα που σας ζητάμε μας είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της πτήσης σας, για να σας μεταφέρουμεστον προορισμό της επιλογής σας και να σας προσφέρουμε οποιαδήποτε επιπρόσθετη υπηρεσία ζητήσετε.

Ενδέχεται να μας ζητηθεί από τις αρχές η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους ασφαλείας ή κανονιστικήςσυμμόρφωσης

Θα σεβαστούμε τις επιλογές σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δείτε τον τρόπο υποβολήςαιτημάτων επιλέγοντας Δικαίωμα Πρόσβασης.

Έχουμε Κανόνες

Η SKY express έχει υιοθετήσει συγκεκριμένο σύστημα γενικών Κανόνων που διέπουν τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, μεταφορά,διαβίβαση και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων που διέπει κάθε νόμιμη επεξεργασία τους:

Κανόνας 1: Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στις εφαρμοζόμενες πρακτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Πάντα θα ξέρετε ΤΙ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ και ΓΙΑ ΠΟΣΟ

Κανόνας 2: Περιορισμός σκοπού
Είναι πάντα συγκεκριμένο και νόμιμο

Κανόνας 3: Ελαχιστοποίηση δεδομένων
Ποτέ δεν κρατάμε κάτι εάν δεν είναι απολύτως αναγκαίο ή για διάστημα μεγαλύτερο από το απαιτούμενο

Κανόνας 4: Ακρίβεια δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και, εφόσον είναι αναγκαίο, θα επικαιροποιούνται.

Κανόνας 5: Περιορισμός περιόδου αποθήκευσης
Η διατήρηση δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τον ανάλογο σκοπό

Κανόνας 6: Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
Διασφάλιση των δεδομένων και προστασία έναντι του κινδύνου απώλειας ή παράνομης επεξεργασίας

Κανόνας 7: Λογοδοσία
Θα σας ενημερώνουμε κάθε φορά που το ζητάτε και όταν είναι αναγκαίο

Αν έχετε πραγματοποιήσει κράτηση μέσω τρίτου, αυτό το μέρος ενδέχεται να είναι και ο ίδιος υπεύθυνος επεξεργασίαςσύμφωνα με τον Νόμο, οπότε βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και για τους δικούς τουσκοπούς, κατά τρόπο αποδεκτό από εσάς. Τα ζητούμενα δεδομένα ενδέχεται, σε αυτές τις περιπτώσεις, να μη σχετίζονται με την υπηρεσία μας.

Ρωτήστε μας για τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε απευθείας. Κάνοντας την κράτησή σας απευθείας και αποκλειστικά απότην ιστοσελίδα μας www.skyexpress.gr, θα είστε πάντοτε βέβαιοι για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς και Γιατί μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας

Η SKY express συνεργάζεται και με τρίτα μέρη για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας.

Κάθε φορά που τρίτα μέρη επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της SKY express – δηλαδή όποτε η SKY express αναθέτει μέρος της επεξεργασίας σε εξωτερικούς συνεργάτες– η SKY express συνάπτει σχετική έγγραφη συμφωνία. Όταν εμπιστευόμαστε σε τρίτα μέρη δραστηριότητες επεξεργασίας, η SKY express ελέγχει εάν ο εξωτερικός συνεργάτης εφαρμόζει διαδικασίες επαρκούς ελέγχου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η SKY express ορίζει σαφείς οδηγίες στους συνεργάτες της για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της SKY express λαμβάνουν συγκεκριμένες επίσημες κατευθύνσεις αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν για την προστασία των δεδομένων συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στους εργαζομένους τους, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Παραβιάσεις Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, η SKY express υποχρεούται να γνωστοποιήσει την παραβίαση στην αρμόδια Ελεγκτική Αρχή παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με τη φύση της παραβίασης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 72 ώρες από τη στιγμή που έλαβε γνώση της παραβίασης.

Όταν η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του φυσικού προσώπου, το υποκείμενο των δεδομένων θα ενημερώνεται αμελλητί.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που υποπτεύεται ότι έχει υπάρξει παραβίαση προσωπικών δεδομένων είτε λόγω κλοπής, είτε εξαιτίας έκθεσης πρέπει να ενημερώνει αμέσως το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@skyexpress.com. Όλα τα περιστατικά καταγράφονται και διατηρούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με την εφαρμογή μεθόδων ανωνυμοποίησης ή ψευδωνυμοποίησης.

Το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ερευνήσει κάθε αναφερθέν συμβάν προκειμένου να επιβεβαιώσει αν έχει υπάρξει παραβίαση. Αν η παραβίαση επιβεβαιωθεί, το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα και τον όγκο των πληροφοριών στις οποίες αφορά η παραβίαση.

Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο νομικός σύμβουλος της SKY express συνεπικουρούμενος από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων θα οργανώσουν και συντονίσουν ομάδα ανταπόκρισης προκειμένου να υπάρξει κατάλληλη διαχείριση της παραβίασης.

Η Οδηγία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) και οι υποχρεώσεις μας

Μπορεί να υποχρεωθούμε, οποιαδήποτε στιγμή, να υποβάλουμε δεδομένα που σας αφορούν σε αρμόδια επίσημη Αρχή σε συμμόρφωσημε εκ του νόμου υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, όπως οι υποχρεώσεις που αφορούν στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) ή άλλες εκ του νόμου υποχρεώσεις σχετικά με επιβάτες.

Αιτήματα που αφορούν σε προσωπικές πληροφορίες

Έχετε πάντα τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση privacy@skyexpress.com χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Δικαίωμα Πρόσβασης.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Προκειμένου να ζητήσετε ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα που η SKY express τηρεί για εσάς, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στο privacy@skyexpress.com.

Όταν επικοινωνήσετε με τον Υπευθυνο Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας, αναφέρετε πάντοτε στο θέμα του μηνύματος την ένδειξη «Αίτημα Γνωστοποίησης Προσωπικών Δεδομένων» ή “Personal data request” και δηλώστε με σαφήνεια τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμό σας

Περιγραφή των δεδομένων που ζητείτε (όπως στοιχεία κράτησης/πτήσης με τη SKY express), περιλαμβάνοντας ημερομηνία κράτησης και ημερομηνία/αριθμό πτήσης, όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (υφιστάμενη και παλαιά) που χρησιμοποιήθηκαν για την κράτηση πτήσεων και συνημμένο στο μήνυμα το αντίγραφο της ισχύουσας επίσημης ταυτότητας.

Τα στοιχεία της μηχανής κρατήσεων ή του ταξιδιωτικού πράκτορα που χρησιμοποιήσατε για την κράτηση της πτήσης, εφόσον δεν πραγματοποιήσατε την αγορά σας μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απολύτως απαραίτητες για τον εντοπισμό των προσωπικών στοιχείων που ζητείτε και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας.

Η επεξεργασία του αιτήματός σας θα ολοκληρωθεί –σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις– εντός 40 ημερών από την ημερομηνία λήψης ΟΛΩΝ των απαραίτητων πληροφοριών.

Παρόλο που θα λάβουμε κάθε μέριμνα προκειμένου να ολοκληρωθεί το αίτημά σας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία σχετική εγγύηση παρέχεται ως προς αυτό.

Σημείωση:

Έλλειψη πληροφοριών θα οδηγήσει σε καθυστέρηση ολοκλήρωσης του αιτήματός σας, και η SKY express διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης διαχειριστικού τέλους ύψους € 5, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αναζήτησης, το αίτημά σας θα διατηρηθεί ανωνυμοποιημένο στο αρχείο Αιτημάτων Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.

Για τυχόν ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@skyexpress.com

Ενημερώσεις / ενημερωτικά δελτία

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα που παρέχονται από εσάς για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα που παρέχονται από εσάς για να σας στείλουμε, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, ενημερωτικά δελτία, προωθητικές προϊόντων και προσφορών, προτάσεις πτήσεων, προσαρμοσμένες ταξιδιωτικές προσφορές και ειδοποιήσεις για μεταφορά αποσκευών προϋποθέσεις και επιλογές, ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε διαφημιστικές καμπάνιες μάρκετινγκ, δραστηριότητες άμεσων προωθητικών ως και προώθησης πωλήσεων, για να διαχειριστούμε αιτήματα διαγραφής από λίστες ενημέρωσης, να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε ερωτηματολόγια, σχόλια πελατών, έρευνες και στατιστικά στοιχεία, να οργανώσουμε κληρώσεις, διαγωνισμούς και προσφορές, για να διαχειριστούμε τυχόν αξιώσεις και καταγγελίες των πελατών.

Ενδέχεται να λάβετε σχετικές ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ταξιδιωτικών επιλογών, πληροφοριών κρατήσεων ή διαφημίσεων.

Τηρούμε απαρέγκλιτα τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τις επιλογές opt-in / opt-out όταν σας αποστέλλουμε ενημερώσεις για προωθητικές ενέργειες. Μπορείτε εύκολα να εξαιρεθείτε από οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλοντας e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail ή κοινοποιώντας την ανάκληση της συγκατάθεσής σας μέσω οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου επικοινωνίας με τη SKY EXPRESS.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι