Ταξιδιωτικά έγγραφα

Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμαστεί σωστά. Διαβάστε προσεκτικά τις γενικές οδηγίες που ισχύουν κάθε φορά που ταξιδεύετε και τις ειδικότερες πληροφορίες που ενδεχομένως σας έχουν δοθεί. 

Πριν την αναχώρησή σας, σας συνιστούμε να ελέγξετε ότι έχετε μαζί σας τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα. Φροντίστε να τα έχετε μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, στην τσάντα ή τη χειραποσκευή σας.

Όλοι οι ενήλικοι επιβάτες, καθώς και αυτοί οι ανήλικοι που έχουν υποχρέωση έκδοσης εγγράφων ταυτοποίησης πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
  • Διαβατήριο

Τα έγγραφα που φέρουν ορισμένη διάρκεια ισχύος πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδιού σας. Ελέγξετε προσεκτικά τις ημερομηνίες λήξης αυτών των εγγράφων και προχωρήστε στην ανανέωσή τους πριν το ταξίδι σας.

Οι ανήλικοι κάτω των δώδεκα (12) ετών που δεν έχουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο μπορούν να ταξιδέψουν μόνο εφόσον μπορεί να επιδειχθεί αντί αυτών, οποιοδήποτε εν ισχύ δημόσιο έγγραφο που φέρει υποχρεωτικά τη φωτογραφία του παιδιού (όπως ενδεικτικά πιστοποιητικό γέννησης ή βιβλιάριο υγείας).