Όροι Διαγωνισμού, Ivi Adamou Contest

Όροι Διαγωνισμού, Ivi Adamou Contest

Dec 2, 2021

Ο διαγωνισμός ξεκινά την Πέμπτη 02/12 και ώρα 16:00 και λήγει την Πέμπτη 09/12 και ώρα 20:00. Η επιλογή των νικητών θα γίνει από το προφίλ της Ήβη Αδάμου στο Instagram την Πέμπτη 09/12 και ώρα 20:00 σε live μετάδοση και story.

Η διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων γίνεται από το Call Center της SKY express στέλνοντας ένα email με θέμα «Ivi Adamou Contest Winner» στο callcenter@skyexpress.gr.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου και μπορείτε να ταξιδέψετε μέσα στο 2022 υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθεσιμότητας εισιτηρίων και εκτός από τις παρακάτω ημερομηνίες: 01/01/22 – 05/01/22, 03/03/22 – 07/03/22, 24/03/22 – 27/03/22, 18/04/22 – 01/05/22, 10/06/22 – 13/06/22, 15/07/22 – 31/08/22, 27/10/22 – 30/10/22, 17/12/22 – 31/12/22.

Οι νικητές πρέπει να πληρούν τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την ικανότητα πραγματοποίησης αεροπορικού ταξιδιού σύμφωνα και με τους όρους του αεροπορικού ναύλου και τις πολιτικές της SKY express ως τυγχάνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο www.skyexpress.gr. Η SKY express διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, καθώς και να μεταβάλει, ανακαλέσει ή ακυρώσει τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει την ημερομηνία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της στο διαδικτυακό τόπο www.skyexpress.gr. Η SKY express ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη αξιοποίηση του δώρου από τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο και οι νικητές αποδέχονται ότι σε περίπτωση που ενημερωθούν από τη SKY express ότι η πραγματοποίηση του ταξιδιού τους δεν είναι δυνατή κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία ή ώρα θα συνεργαστούν για την προγραμματισμό εναλλακτικής ημερομηνίας/ώρας ταξιδιού.