Υπέροχες εκπλήξεις εν πτήσει!

Υπέροχες εκπλήξεις εν πτήσει!

5 Αυγ 2022

Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για μια υπέροχη έκπληξη εν πτήσει! Γιατί μοιράζουμε μοναδικά @carrotenofficial δώρα που σίγουρα θα γίνουν ο νέος σου BFF. Αλλά οι εκπλήξεις μας δεν σταματάνε εδώ. Μαζί με το αντηλιακό σου, θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα ταξίδι. Γιατί είμαστε η SKY, είμαστε νέοι και είμαστε εδώ για να σου προσφέρουμε μόνο τις καλύτερες εμπειρίες.

Όροι και Προϋποθέσεις
 1. Η Ενέργεια «SKY express ft Carroten» (εφεξής «η Ενέργεια») διοργανώνεται από την εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «SKY EXPRESS SA», (εφεξής «Διοργανώτρια») η οποία θα χορηγήσει τα Δώρα της Κλήρωσης, ως ορίζονται στο άρθρο 5 και σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής στην κλήρωση.

 2. Διάρκεια:
  Η Ενέργεια θα διαρκέσει από τις 6 Αυγούστου 2022, ώρα 00:01 έως και τις 9 Αυγούστου 2022, ώρα 23:59 .

 3. Δικαίωμα Συμμετοχής:
  Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν επιβάτες της Διοργανώτριας που επιβιβάζονται δυνάμει έγκυρης συναλλαγής αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων της Διοργανώτριας πληρώντας σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»):
  1. Είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών) και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
  2. Είναι επιβάτες των πτήσεων που εντάσσονται στην ενέργεια «SKY express ft Carroten» ως αναφέρονται στο παράρτημα Α του παρόντος.
  3. Πληρούν τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την ικανότητα πραγματοποίησης αεροπορικού ταξιδιού, των όρων του αεροπορικού ναύλου της Διοργανώτριας, καθώς και των πολιτικών της Διοργανώτριας ως τυγχάνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Δωροθέτριας (www.skyexpress.gr).
  4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ο Χρήστης ενεργό δημόσιο, προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Instagram. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

   Στην Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια ή σε εταιρείες του ομίλου εταιρειών στον οποίο η Διοργανώτρια ανήκει, καθώς και οι α΄ και β΄ βαθμού συγγενείς τους.

 4. Διαδικασία Συμμετοχής:
  Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Ενέργειας για κάθε πτήση της Διοργανώτριας στους προορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, θα πραγματοποιηθεί μία κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση») για τη διάθεση του Δώρου, ως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος. Όλοι οι επιβαίνοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην Ενέργεια με τον παρακάτω τρόπο: Ο κάθε επιβάτης χρειάζεται να αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία μέσα από τα συμμετέχοντα αεροσκάφη το δώρο Carroten που θα έχει παραλάβει κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η ανάρτηση πρέπει να γίνει με τη μορφή «Instagram Story» και να αναφέρονται οι λογαριασμοί «@skyexpressgreece» και «@carrotenofficial». Με τη δημοσίευση του «Instagram Story», η SKY express προβαίνει σε reshare και η συμμετοχή πραγματοποιείται αυτόματα εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η πρώτη δημοσίευση του συμμετέχοντα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες αναρτήσεις. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στην Κλήρωση συναρτάται με την ημερομηνία επιβίβασης και δεν συνδέεται με την ημερομηνία αγοράς του εισιτηρίου από τον επιβάτη.

  Στην Κλήρωση θα συμμετέχουν αποκλειστικά οι επιβάτες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και ένας από αυτούς θα αναδειχθεί τυχαία μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ως νικητής (εφεξής «ο Νικητής»), κερδίζοντας ένα αεροπορικό εισιτήριο για 2 άτομα μετ’ επιστροφής. Η συμμετοχή των επιβατών στην Κλήρωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 6 του παρόντος, είναι αυτόματη και δεν προϋποθέτει επιπλέον ενέργεια από τον συμμετέχοντα, πλην της έγκυρης αγοράς του αεροπορικού εισιτηρίου της Διοργανώτριας και την επιβίβαση του επιβάτη στην αντίστοιχη της Κλήρωσης πτήση.

 5. Δώρα:
  Το δώρο της κλήρωσης είναι το κατωτέρω:
  Ένα (1) εισιτήριο εσωτερικού με την SKY express για δύο (2) άτομα για την περίοδο 10/10/2022 έως και τις 10/04/2023 (εκτός από τις περιόδους):
  • 28-30/10/2022
  • 22/12/2022-06/01/2023
  • 25-27/02/2023

  Διευκρινίζονται τα εξής:
  • Αναφορικά με το Δώρο, ήτοι «(1) εισιτήριο εσωτερικού με την SKY express», η δυνατότητα δωρεάν αγοράς εισιτηρίου μετ' επιστροφής από τον Νικητή σε πτήσεις εσωτερικού της SKY express θα αφορά αποκλειστικά σε προγραμματισμένες πτήσεις και μόνον εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων. Συνιστάται στον Νικητή του εν λόγω Δώρου να μεριμνήσει άμεσα και πάντως εντός ενός μήνα από την ανάδειξή του σε Νικητή Κλήρωσης για τη δωρεάν κράτηση του εισιτηρίου του καθώς η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα θέσης σε πτήση που ενδιαφέρει τον Νικητή. Η εξαργύρωση του Δώρου «(1) εισιτήριο εσωτερικού με την SKY express» θα πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος στην επίσημη σελίδα της SKY express στο Instagram.
  • Στα αεροπορικά εισιτήρια περιλαμβάνονται οι ναύλοι και οι φόροι αεροδρομίου και αφορά τύπο ναύλου SKY enjoy.
  • Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με χρήματα. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής ή παράλειψης αναζήτησης από κάποιο Νικητή του Δώρου της Κλήρωσης, εντός ενός μήνα από την Κλήρωση, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την απόδοση του Δώρου στον Νικητή.
  • H Διοργανώτρια ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του Δώρου της Κλήρωσης και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που τυχόν υποστεί ο κάθε Νικητής κατά την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το ανωτέρω Δώρο που κέρδισε ή κατά τη χρήση του εν λόγω Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ματαιώσεις, καθυστερήσεις, ατυχήματα, σωματικές βλάβες, κλοπές ή οποιαδήποτε ζημία των νικητών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ή για γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία (όπως ενδεικτικά: απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες, εξεγέρσεις, μέτρα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ).

 6. Διαδικασία Κληρώσεων:
  Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της SKY express, μετά το πέρας της ημερομηνίας του Διαγωνισμού. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας της Κλήρωσης και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης. Το αποτέλεσμα της Κλήρωσης θα ανακοινωθεί από τις συμμετέχουσες εταιρείες (SKY express & Carroten) στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των δύο.

  Μόλις ολοκληρωθεί η κλήρωση, η SKY express θα αποστείλει στο ‘’Νικητή’’ προσωπικό μήνυμα στη προσωπική του σελίδα στο Instagram με τις λεπτομέρειες του δώρου, τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρειαστεί ο ‘’Νικητής’’ όσον αφορά το ‘’Δώρο’’.

 7. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενέργειας, η Διοργανώτρια προβαίνει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα των στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της Ενέργειας για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση αυτής. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), στον Ν. 4624/2019 και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

 8. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (). Σε περίπτωση που θεωρούν ότι τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφύγουν, εφόσον επιθυμούν, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 9. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας www.skyexpress.gr.

 10. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

 11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της Ενέργειας καθώς και να μεταβάλει τους παρόντες όρους ή να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να αναβάλει τις Κληρώσεις, με σχετική ανακοίνωσή της στο διαδικτυακό τόπο www.skyexpress.gr.

 12. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

 13. Το χρονικό διάστημα που μπορεί ο νικητής να πραγματοποιήσει το ταξίδι του είναι 10/10/2022 έως και τις 10/04/2023 (εκτός από τις περιόδους):
  • 28-30/10/2022
  • 22/12/2022-06/01/2023
  • 25-27/02/2023

Παράρτημα Α
Παρίσι-Ηράκλειο 6 Αυγούστου
Αθήνα Χανιά 6 Αυγούστου
Παρίσι-Ηράκλειο 9 Αυγούστου
Αθήνα-Ρόδο 7 Αυγούστου
Αθήνα-Χανιά 9 Αυγούστου

Τελευταία νέα

Δείτε όλα τα νέα